HOME2020-03-28T18:23:37+02:00

Welkom

Op deze website vindt  u een schat aan gegevens over de stamboom Van den Dool, achtergrondinformatie over de regio van herkomst en wetenswaardigheden over bijzondere familieleden of gebeurtenissen. Veel van deze informatie is reeds in boekvorm gepubliceerd in de Genealogie I van Huug van den Dool (1975) en later in een herziene versie van Franklin van den Dool (1995). Zij stonden aan de basis van […]

Inloggen en donateur worden

Door in te loggen gaat de hele site voor u open.
Met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord kunt u ook inloggen op de stamboom.
Wij adviseren u om in het nieuwe scherm het vinkje voor “Blijf aangemeld op deze computer” aan te zetten.
U kunt hier inloggen.

Als u nog geen donateur bent kunt u dat nog worden.

De Familiesti […]

Betekenis (Den) Dool

Officieel kennen we het werkwoord dolen, in de zin van dwalen. Dit kan zowel letterlijk, de weg kwijt zijn, als figuurlijk, je verstand kwijt zijn, of zelfs dwalen in meer godsdienstige zin. Zo kon men op de voorgevel van een boerderij de spreuk “Dool ik wacht U” lezen, waarmee de bewoner te kennen gaf waakzaam te zijn waar het om geestelijke dwalingen gaat. Iemand die “op den dool” is, zoals we v […]

Over de familie Van Den Dool

Stambomen gaan meestal over families van enig aanzien en met een rijk verleden, want daar is vaak meer over bekend en het is leuk om bij zo’n familie te horen. Jammer voor u als u Van den Dool heet of uit die familie stamt, want wij zijn een familie van vooral eenvoudige mensen. Dus geen lieden van een zekere stand of die grote nationale bekendheid genieten. Landbouwers en kleine zelfstandigen vormen de ruggegraat van deze familie, historisch beschouwd. Alle mensen die de naam Van den Dool dragen zijn afkomstig van een zekere Jan, die werd geboren omstreeks 1525. Hij woonde in het midden van d [...]

De Doolhof

Tweemaal per jaar verschijnt ons blad DOOLHOF, waarin nieuwtjes, wetenswaardigheden, anekdotes, personalia, stamboomverhalen, enz. enz. De donateurs krijgen dit blad automatisch toegezonden. Alle tot op heden verschenen afleveringen zijn alleen toegankelijk en te lezen via het afgesloten gedeelte van onze site. Met naam en wachtwoord kunt u inzage krijgen. [...]