Huug van den Dool en Franklin van den Dool zijn te beschouwen als de ‘founding fathers’ van het genealogisch onderzoek in onze familie. Huug publiceerde zijn boekwerk in 1975, Franklin publiceerde na jaren aanvullend onderzoek een herziene versie in 1995. Het idee ontstond om het stamboomonderzoek hierna niet te laten rusten. Want op het moment van publiceren van een genealogisch werk, is dit al verouderd. Familiegegevens zijn immers continu aan verandering onderhevig. Er wordt getrouwd, er worden kinderen geboren, er overlijden familieleden. Het zou enorm veel tijd kosten om bijvoorbeeld over tien, twintig jaar opnieuw te beginnen met het bijwerken van de bestandsgegevens. Bovendien: wat gebeurt er met allerlei oude documenten en foto’s die her en der in de familie aanwezig zijn en in de loop van de tijd verloren dreigen te gaan? Om die reden richtte een kleine groep direct-betrokkenen, onder wie Huug en Franklin, op 15 mei 1996 te Delft de Familiestichting Van Den Dool op. Zelfs de kandidaat-notaris was een Van den Dool.

Wat de familiestichting doet:
1. We verrichten genealogisch onderzoek naar het geslacht Van Den Dool en het documenteren en publiceren van de verkregen gegevens. Denk aan het bezoeken van archieven en het raadplegen van andere bronnen, met name het internet, maar ook mutaties die ons via familieleden bereiken.
2. Daarnaast inventariseren we zaken die voor het geslacht Van Den Dool van betekenis zijn, zoals het artikelen in tijdschriften en bladen, maar ook oude foto’s, aktes en dergelijke. We hebben zo inmiddels een uitgebreid knipsel- en fotoarchief opgebouwd.
3. Ook belangrijk: het onderhouden en versterken van de band tussen de “Doolen”. We organiseren familiedagen en elk voorjaar en najaar krijgen donateurs een DOOLHOF toegestuurd, met wetenswaardigheden over de familie.

Ook actief worden voor de familiestichting? Graag! Lees hier over de vacatures in het bestuur.

IBANnummer: NL07 INGB 0007468991 / Familiestichting Van Den Dool (Woerden)
KvK-nummer: 41190519