Deze Doolendag werd gehouden in De Bilt. Hernieuwde kennismaking, bijpraten, genealogische gegevens uitwisselen, kijken naar artistieke prestaties van familieleden en niet te vergeten het samen zingen van talloze vaderlandse liederen op de wijs van Toen Onze Mop.