Pieter (bl. 651 Genealogie / 1870-1948) vond zijn bruid in het gezin van Cornelis Willem den Hoed, pachtboer op het slot ‘s-Heerarentsberg te Bergambacht. Aan de ene kant was het boerderijgedeelte gevestigd en aan de andere kant het representatieve gedeelte waar Baron van Hardenbroek soms verbleef. Ook heeft het pand als notaris- en als burgemeesterswoning dienst gedaan. Over Pieter meldden zijn nazaten ons:

“Er zullen er weinigen zijn in de familie die in grootte het nageslacht van bakker Van Den Dool zullen overtreffen. Het zou goed kunnen zijn dat mijn opa met zijn grote gezin tevens de grootste klant van zichzelf was. Echt uniek was het voor die tijd overigens niet. Mijn oma’s grootmoeder was de jongste van een gezin waar maar liefst 23 kinderen uit één echtpaar werden geboren!”

“Toen Opa door de kleine kinderen was en de meesten in zijn bakkersbedrijf werkzaam waren, achtte hij de tijd gekomen om zich met nobeler zaken bezig te houden. Hij werd wethouder van Bergambacht, voorzitter van de bakkersvereniging, lid van de ruilverkavelingscommissie en wat al niet meer. Mijn moeder zei wel eens: ‘En als laatste was hij ook nog gezinshoofd’.”

“Opa had gezag! Menigeen die om raad verlegen zat ging naar hem. Als er in ‘s-Gravenhage iets voor de gemeente Bergambacht geregeld moest worden, werd hij er op uit gestuurd. Hij ging dan, getooid met hoed, wandelstok en lorgnet, en voelde zich in zijn element.”

“In zeker opzicht was Pieter van Den Dool een vooruitstrevend mens. De eerste radio-ontvanger van het dorp was te beluisteren op zijn adres. Ook behoorde hij tot de eerste autobezitters van de buurt. Ook wat de telefoon betreft was hij een der eerste aangeslotenen.”

Hoe triest om dan vast te stellen dat deze man zijn laatste dagen in dementie heeft doorgebracht…