Franklin van den Dool, opsteller van de 2e Genealogie in 1995 raakte tijdens zijn onderzoekswerk wel eens het spoor bijster. Want uit de verschillende familietakken zijn er steeds enkelingen geweest die hun heil in de grote stad gingen zoeken, met name in Amsterdam. Dit leidde nogal eens tot een definitieve breuk met de familie, met als gevolg dat deze ‘eenlingen’ vaak moeilijk te traceren waren. Van een echte familietraditie in deze Amsterdamse gezinnen was nauwelijks nog sprake. De naamgenoten die er nu nog wonen wisten meestal slechts weinig meer over hun afkomst dan de gegevens van hun ouderlijk gezin.

In het Centraal Bureau voor Genealogie in ‘s-Gravenhage trof Franklin het hierbij afgedrukte krantenberichtje uit 1870. Via notariële archieven zou vast wel na te gaan zijn wie de hier genoemde bakker H. van Den Dool was, maar daarvoor ontbrak de tijd. Franklin hoopte dat deze man in de loop van het onderzoek vanzelf wel zou komen bovendrijven. Niet dus!
Ook Willem van Den Dool (bl. 101) verruilde de Alblasserwaard voor Amsterdam. Van zijn drie kinderen en/of hun nageslacht ontbreekt tot heden elk spoor.

Franklin: “Omstreeks 1960 (ik was toen 15 jaar) ontmoette ik in Maarsbergen ene Hans van Den Dool. Ik was zeer verbaasd, want in die omgeving was het alleen ons gezin dat die naam droeg. Hans was van mijn leeftijd, hij woonde in Amsterdam en leerde voor banketbakker. Je zou toch haast aan bovengenoemde “Bakkersaffaire” gaan denken!” Met ca. 940 personen uit de Doolenbestanden heeft Franklin ooit direct of indirect contact gehad, maar tot op heden heeft hij die Hans nog niet teruggevonden. “Omstreeks 1967 woonde ik in Den Haag. Daar heb ik tot tweemaal op een zaterdagavond in de jeugdsociëteit een meisje (voornaam is me ontschoten) Van Den Dool ontmoet. Ook zij kwam uit Amsterdam. Ik weet nog dat ik vroeg of zij bovengenoemde Hans kende. Nee, zij kende hem niet. Maar ook haar ben ik op mijn genealogische speurtochten niet meer tegengekomen.”

U zult ontdekken dat er nog meer gezinnen van deze tijd in de Genealogie Van den Dool vermeld zijn, waarvan de nodige gegevens ontbreken. In enkele gevallen betreft dat families die niet mee wilden werken om reden van privacy. Dat hebben we gerespecteerd. Daarnaast ging het om gezinnen waar vooral dochters geboren werden. Zij huwden, kregen de naam van hun echtgenoot en verhuisden. In zulke gevallen was het meestal niet meer mogelijk om de gezinsgegevens te completeren.

En wat te doen met de hier en daar gevonden gegevens van naamgenoten die ooit geleefd hebben, maar waarvan we nooit een relatie met betrekking tot de andere takken konden vaststellen? In zijn geschiedschrijving over Noordeloos vermeldt M.W. Schakel bijvoorbeeld ene Tijs Cornelisz. van Den Dool. Verder kennen we ene Willem Ariense van Den Dool. Regelmatig vonden we bovendien gegevens over ene Jan van Den Dool die een aantal zonen gehad moet hebben, want met regelmaat stuitten we op namen als: Johannes Jansz, Arien Jansz, Jan Jansz en Govert Jansz van Den Dool in hetzelfde brongebied, ook elkaars tijdgenoten. De enige logische conclusie is, dat het hier om kinderen zou gaan uit het eerste huwelijk van Jan Ariense van Den Dool (bl. 32). Maar dit staat niet vast!

In relatie tot de Hermanus Baptist-tak wordt een echtpaar Johannes Jansz van Den Dool en Neeltje Bochenel genoemd. Hun relatie met deze tak staat niet onomstotelijk vast. In de Meerkerkse kerkboeken wordt melding gemaakt van Jan Jansz. van Den Dool (echtgenote onbekend). Zijn kinderen zijn:
1. Dirck, gedoopt 01-01-1690
2. Aaltje, gedoopt 31-01-1692
3. Fijghje, gedoopt 24-07-1698
4. Jan, gedoopt 10-06-1703

Dezelfde boeken vermelden een echtpaar Arien Jansz. van Den Dool, geboren omstreeks 1654 te Noordeloos, trouwde omstreeks 1682 met Maagje Dirckse Wilschut (Mayken Wiltschut), gedoopt 29 april1655 te Meerkerk, dochter van Dirk Bastiaansz Wiltschut en Grietje Philipse. Hun kinderen zijn:
1. Jan (Ged. 24-01-1683 te Noordeloos, tr. met Aeltje Jans)
2. Dirck (Ged. 24-09-1684 te Noordeloos, tr. met Fijghje Pieters)
3. Aaltje (Ged. 24-10-1686 te Meerkerk)
4. Willem (Ged. 28-10-1688 te Meerkerk)
5. Willem (Ged. 26-07-1691 te Meerkerk)
6. Cornelia (Ged. 31-01-1697 te Meerkerk)

Over eventueel nageslacht van de hierboven genoemde kinderen zijn geen gegevens bekend. Vermoedelijk betreft het hier zogenaamde “dode takken”, d.w.z. dat door deze gezinnen de familienaam niet werd voortgezet. De Genealogie Van Den Dool is dus nooit helemaal af en kent nog wat open eindjes. Iedereen die ons kan helpen aan ontbrekende informatie is van harte welkom.