Stambomen gaan meestal over families van enig aanzien en met een rijk verleden, want daar is vaak meer over bekend en het is leuk om bij zo’n familie te horen.

Jammer voor u als u Van den Dool heet of uit die familie stamt, want wij zijn een familie van vooral eenvoudige mensen. Dus geen lieden van een zekere stand of die grote nationale bekendheid genieten. Landbouwers en kleine zelfstandigen vormen de ruggegraat van deze familie, historisch beschouwd.

Alle mensen die de naam Van den Dool dragen zijn afkomstig van een zekere Jan, die werd geboren omstreeks 1525. Hij woonde in het midden van de 16e eeuw in het buurtschap Den Dool, ergens tussen Noordeloos en Meerkerk. Om deze Jan te onderscheiden van de duizenden andere Jannen in die streek, werd hij Jan van Den Dool genoemd. En dat is dus onze “achternaam” geworden.
Veel mensen zijn op zoek naar informatie over hun voorouders en dankzij de digitalisering is het ook eenvoudiger dan ooit om in die geschiedenis te duiken. Leuk om namen van een bet-bet-overgrootvader of -moeder te kennen, maar ook interessant om anderen te kunnen vertellen waar je naam vandaan komt en in welke familierelatie je tot Doolen staat die je in je leven toevallig kunt tegenkomen.
Deze website probeert hierop antwoord te geven. Want wij delen graag de kennis en informatie die al is uitgezocht in de afgelopen decennia. Misschien kunt u ons zelfs helpen verbeteringen aan te brengen in onze informatie!